Untitled Document

ขั้นตอน/ข้อตกลงการสมัครสมาชิก
1. กรอกข้อมูลส่วนตัว และกรุณากรอกข้อมูลที่ลงทะเบียนให้เป็นความจริงในทุกข้อ
2. รอเจ้าหน้าที่ตอบรับ
3. หากต้องการสมัครเรียน/ติวฟรี/แนะแนวฟรี/แก้ไขข้อมูลส่วนตัว สามารถเข้าสู่ระบบจากหน้าเว็บ www.theoneplus.net หรือ www.theonepluscenter.com โดยกรอกอีเมล์ และ เลขที่บัตรประชาชน
4.หากข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลของท่าน
 

ประเภทสมาชิก :

ชื่อ-สกุล(ไทย) : * ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล(อังกฤษ) :
ชื่อเล่น :
วันเกิด :
เลขที่บัตรประชาชน : * ใช้เป็น Password ของระบบ(ต้องกรอกให้ถูกต้อง)
ที่อยู่ :
(บ้านเลขที่,หมู่,ถนน,ซอย)
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ : Ex.0801234567
E-mail : * ใช้เป็น Username ของระบบ(ต้องกรอกให้ถูกต้อง)
กำลังศึกษา :
สถาบัน :
รูป :
(ชนิดของภาพ JPEG,PNG,GIF และขนาดไม่เกิน 200 K )
 
ชื่อ-สกุล(ผู้ปกครอง) :
เบอร์โทรศัพท์(ผู้ปกครอง) : Ex.0801234567