ข้อมูลส่วนตัว
หมายเลขบัตรประชาชน*
(ตัวเลข 13 หลัก)  
รูป:

(ชนิดของภาพ JPEG,PNG,GIF และขนาดไม่เกิน 200 K )
 
ชื่อ- นามสกุล(Thai)*:
 
ชื่อ- นามสกุล(ENG)*:
 
วันเกิด*:
ตัวอย่าง 31/12/2520  
เพศ*:
         
สัญชาติ*:
  เชื้อชาติ*:     
ศาสนา*:
 
ภูมิลำเนา(จังหวัด)*:
 
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่*:

(บ้านเลขที่,หมู่,ถนน,ซอย)
 
จังหวัด* :  
อำเภอ* :  
ตำบล* :  
รหัสไปรษณีย์ *:  
เบอร์โทรศัพท์ * : ตัวอย่าง 0801234567  
E-mail :  
 ข้อมูลการศึกษา (คุณวุฒิสูงสุด)
ระดับการศึกษา*:
 
คุณวุฒิ* :
 
สาขาวิชา*:
 
คะแนนเฉลี่ย*:
 
ชื่อสถานศึกษา*:
 
สังกัด*:
 
  ข้อมูลการศึกษา คุณวุฒิรองอันดับ 1 (ถ้ามี)
ระดับการศึกษา:
 
คุณวุฒิ :
 
สาขาวิชา:
 
คะแนนเฉลี่ย:
 
ชื่อสถานศึกษา:
 
สังกัด:
 
  ประวัติการศึกษา
 
ท่านเคยมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือไม่
ไม่เคย
เคย (กรณีที่ตอบว่าเคย กรุณาให้ข้อมูลด้านล่าง)
 
ท่านมีคนรู้จักมักคุ้น ที่ทำงานในระบบการศึกษาจังหวัดที่ท่านสนใจเปิดสาขาหรือไม่
ไม่มี
เคย (กรณีที่ตอบว่ามี กรุณาให้ข้อมูลด้านล่าง)
 
  ความสนใจในการลงทุน
ท่านใสใจลงทุนในสาขานี้อย่างไร
ระดมทุน
ระดมทุนเองบางส่วน และต้องการให้ส่วนกลางหาผู้ร่วมทุนเพิ่ม
ท่านมีอาคารสำหรับเปิดสาขาหรือไม่
ไม่มี
มีอาคารเป็นของตนเอง(กรณีตอบว่ามี กรุณาอัพโหลดรูปตามนี้ ,ชนิดของภาพ JPEG,PNG,GIF และขนาดไม่เกิน 200 K )
 
รูปด้านหน้าอาคาร :
 
รูปด้านในอาคารรูป 1:
 
รูปด้านในอาคารรูป 2 :
 
รูปด้านในอาคารรูป 3 :
 
รูปด้านในอาคารรูป 4 :
 
รูปแผนที่ตั้งอาคาร :
 
 
  การเปิดสาขาและการบริหาร
ท่านสนใจที่จะเปิดสาขาในช่วงเวลาใด
ช่วงที่1 เปิดสาขา พฤศจิกายน/ทำการตลาด ตุลาคม-มีนาคม (เทอม2)
ช่วงที่2 เปิดสาขา มิถนายน/ทำการตลาด มีนาคมเป็นต้นไป (เทอม1)

ท่านสนใจจะบริหารสาขาอย่างไร
ดำรงตำแหน่งผู้จัดการด้วยตนเอง(Full Time)
สรรหาผู้จัดการด้วยตนเอง/มีผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้จัดการสาขาแล้ว(Full Time)
ให้ส่วนกลาง สรรหาพนักงานให้
เหตุผลที่ท่านสนใจทำธุรกิจด้านการศึกษา
เหตุผลที่ท่านสนใจเลือกธุรกิจกับ The One Plus
 
The One Plus ขอขอบคุณที่ท่านสนใจร่วมธุรกิจกับเรา
ทางฝ่ายพัฒนาแฟรนไชน์จะติดต่อกลับท่านอย่างเร็วที่สุด ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกันครับ